forsidebilde_new

Energihogst

oversiktEnergihogst hjelper små og store skogeiere med tømmerhogsten. Vi har spesialisert oss på hogst av sitkagran og norsk gran. Videre har vi spesialisert oss på å kunne ta hogstområder som er vanskelig tilgjengelig. Eksempelvis øyer og nes uten veiforbindelse. Alle typer skogsfelt er interessant for oss.

Vi bruker moderne hogstmaskiner og vår flytende skogsplattform til å løse oppdrag langs Norges kyst. Lekteren har et lagringskapasitet på 8-10000 m3. Bruk at toppmoderne utstyr og et svært kompetent team gjør at vi kan ta oppdrag i vanskelig tilgjengelige områder langs kysten.

 

Slik gjør vi det

Energihogst har den eneste flytende skogsplattformen i sitt slag i Europa. Denne bruker vi til å frakte personell, maskiner, utstyr og tømmer. Det at vi kan gå inn i områder fra sjøsiden gjør oss langt på vei uavhengig av skogsveier og kaier, som er nødvendig infrastruktur for det tradisjonelle norske skogbruket.

Gjennom å binde CO2 spiller skogen en viktig rolle i å begrense den globale temperaturøkningen. Derfor er det avgjørende at uttak av verdier fra skogen gjøres med minst mulig belastning på klima og miljø. Skogsplattformen vår reduserer behovet for landbasert transport og mellomlagring av tømmer. Det gjør oss konkurransedyktige ovenfor både grunneier og klima.

Vi vil høre fra deg!

Trenger du hjelp med skogen?
For befaring eller øvrige henvendelser kan du ta kontakt med Lyder Birkeland (97 00 87 84 / lyder.birkeland@gmail.com).